Werkwijze

  • De module 'Evaluatie & Reflectie' reikt oefeningen en instrumenten aan om vast te stellen waar de school op dit moment staat op vlak van ouderbetrokkenheid.
  • Per oefening is een scenario uitgeschreven hoe je een bepaalde oefening kan aanpakken.
  • Volgende oefeningen komen aan bod: ‘Screening’, ‘Reflectie’ en ‘Nieuwe start!’.
  • Idealiter doorloop je de oefeningen chronologisch.
  • Per oefening worden alternatieve methodieken voorzien, inzetbaar naargelang de beginsituatie en de voorkeuren van de school.
  • De module biedt zowel 'speelse’ als ‘formele’ en 'online' als 'offline' methodieken aan.
  • Ter ondersteuning vind je bij elke oefening/methodiek 'Tips & tricks' om succesvol met de module aan de slag te gaan.