Ondersteuning

Doelstellingen

In de coachingstool wordt – naast modules rond de diverse stappen in het coachingstraject – ook een module gewijd aan de omkadering en de ondersteuning voor wie het coachingstraject in goede banen leidt. In deze module zijn tools en informatie terug te vinden die jou ondersteunen wanneer je met de tool aan de slag gaat in een school. Met de module ‘Ondersteuning’ wordt er gewerkt aan volgende doelstellingen:

  1. Ondersteuning bieden door achtergrondinformatie over verschillende thema’s (bijv. ouderbetrokkenheid, Brede School, (kans)armoede, draagvlak & weerstand, …) aan te reiken.
  2. Ondersteuning bieden door  tips en richtvragen te formuleren voor discussies met het team.
  3. Ondersteuning bieden door met collega’s ervaringen, ideeën en tips uit te wisselen.

Inhoud

De module ‘Ondersteuning’ biedt ondersteuning door achtergrondinformatie aan te bieden over verschillende thema’s (bijv. ouderbetrokkenheid, Brede School, (kans)armoede, draagvlak & weerstand, meertaligheid, …). In een databank kan je gegroepeerd informatie over deze thema’s terug vinden. Daarnaast wordt bij elke methodiek uit deze coachingstool tips en richtvragen aangeboden die in een bespreking met het schoolteam gebruikt kunnen worden om de discussie te verdiepen. Ten slotte biedt de website je de mogelijkheid om online met andere schoolbegeleiders ervaringen en meningen over methodieken uit te wisselen. Op deze manier kan je ook ondersteuning krijgen van je collega’s of ondersteuning geven aan je collega’s.