Situering

Doelstellingen

De module ‘Evaluatie & Reflectie’ heeft tot doel de bestaande schoolwerking m.b.t. ouderbetrokkenheid te evalueren en te koppelen aan het kader dat in dit coachingstraject centraal staat. Op basis van deze evaluatie krijgt het schoolteam meer zicht op waar het momenteel staat op het vlak van ouderbetrokkenheid. Zo bekomt het team tegelijk een waardering voor de ondernomen acties (= evalueren), als suggesties voor een veranderingsproces (= reflecteren). Meer concreet wordt er tijdens de module ‘Evaluatie & Reflectie’ gewerkt aan volgende doelstellingen m.b.t. ouderbetrokkenheid:

  1. De eigen schoolwerking in kaart brengen (na een periode van intensief werken aan ouderbetrokkenheid).
  2. Ouderbetrokkenheid integreren en verankeren binnen de schoolwerking en het schoolbeleid.
  3. Nieuwe werkpunten, prioriteiten en acties formuleren.

Inhoud

De module ‘Evaluatie & Reflectie’ gaat na in welke mate en hoe de schoolwerking en het schoolbeleid inzet op de verschillende bouwstenen - (1) partnerschap(2) pijlers, en (3) voorwaarden - van het kader van ouderbetrokkenheid. Het kader geeft het schoolteam een beeld over de ‘stand van zaken’. Ook andere reflectiemethodieken worden geïntroduceerd om de huidige schoolwerking diepgaand te analyseren. In vergelijking met de module ‘Actie’ gaat deze module nog een stapje verder door de hele schoolwerking – en niet enkel individuele acties – onder de loep te nemen. Waar in de module ‘Actie’ de nadruk vooral ligt op het geven van een waardering aan de ondernomen acties, heeft de module ‘Evaluatie & Reflectie’ tot doel om via reflectieprocessen verandering en inbedding teweeg te brengen.