Werkwijze

  • De module 'Kennis' reikt oefeningen aan om kennis te maken met het conceptueel kader van ouderbetrokkenheid.
  • Per oefening is een scenario uitgeschreven hoe je een bepaalde oefening kan aanpakken.
  • Volgende oefeningen komen aan bod: ‘Top 5’, ‘Leeswijzer’ en ‘Ouderbetrokkenheid in the mix’.
  • Idealiter doorloop je de oefeningen chronologisch.
  • Per oefening voorzien we alternatieve methodieken, inzetbaar naargelang de beginsituatie en de voorkeuren van de school.
  • Er zijn oefeningen/methodieken voor scholen die reeds veel doen rond ouderbetrokkenheid en voor scholen die zoekende zijn.
  • De module biedt zowel 'speelse’ als ‘formele’ en 'online' als 'offline' methodieken aan.
  • Ter ondersteuning vind je bij elke oefening/methodiek 'Tips & Tricks' om succesvol met de module aan de slag te gaan.